Proč firmy zajímá "náhradní plnění" ?

18.03.2019

S pojmem náhradní plnění jste se už určitě setkali, možná ale neznáte jeho přesný význam a možná nevíte, proč mají organizace na svých profilech vyplněno, jestli jsou nebo nejsou poskytovateli náhradního plnění. Za co to vlastně máte náhradně plnit? Naší legislativou je dán povinný procentuální podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A to se týká všech firem s více než 25 zaměstnanci. Pokud podnik z nějakého důvodu nechce nebo nemůže zaměstnat zdravotně postižené, pak musí toto nesplnění zákonné povinnosti státu nějak nahradit. A tady se už dostáváme k náhradnímu plnění. Firma má pak dvě možnosti, finanční odvody do státního rozpočtu nebo plnit povinný podíl náhradním způsobem a to odběrem výrobků či služeb společností, jež jsou poskytovateli náhradního plnění. Znamená to obvykle, že zaměstnávají více než 50% lidí se zdravotním postižením. Nezapomeňte, náhradní plnění je vyjádřením společenské zodpovědnosti směrem k lidem se zdravotním postižením.

Jaké jsou výhody náhradního plnění?

  • splníte legislativou stanovený povinný podíl zaměstnávání OZP (nebo jeho část)

  • ušetříte na odvodech do státního rozpočtu

  • získáte výrobky a služby, které potřebujete

  • vyhnete se vysoké pokutě za neplnění povinného podílu zaměstnávání OZP

  • podpoříte zaměstnávání zdravotně postižených

Zajímavou možností pro Vás je proto nakoupit výrobky či služby od subjektů zaměstnávajících OZP (tz. od poskytovatelů náhradního plnění). Zjistěte si u svého dodavatele náhradního plnění, v jaké výši Vám může poskytnout náhradní plnění a zda je tato výše pro Vás dostačující.

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP jste povinni nahlásit místně příslušnému Úřadu práce do 15.2. následujícího roku (za rok 2019 do 15.2.2020) místně příslušnému úřadu práce. Nečeká Vás složité papírování: pro ÚP jako odběratel náhradního plnění vyplníte pouze jediný formulář „Ohlášení plnění povinného podílu". Formulář je možné na ÚP zaslat v papírové či elektronické podobě. Zbytek administrativy spojené s náhradním plněním zajistí dodavatel náhradního plnění. Ten musí nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vložit toto plnění do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). O vložení úhrady přijde zákazníkovi notifikační e-mail. Aby bylo náhradní plnění evidováno úřadem práce jako uskutečněné, musí zákazník (odběratel náhradního plnění) tento email do 14 dnů potvrdit. Více informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.