Dobromila a 12. Setkání Patriotů MSK

14.08.2019

Milí Dobromiláci, měli jsme tu možnost setkat se a představit webové tržiště Dobromila dalším zástupcům neziskových a sociálních podniků.

Ve spolupráci Residomo a obecně prospěšné společnosti Spirála vznikl workshop zaměřený na sociální podnikatele a zástupce neziskových organizací.

„Pro neziskový sektor je důležité mít firemní partnery. Spolupráce je pak obohacující pro obě strany, což zažíváme např. s firmou Vyncke. Staráme se ve Vyncke o zeleň v jejich relaxačním parkovém areálu pro zaměstnance a díky tomu můžeme dát ve Spirále práci více lidem se zdravotním postižením. Spolupracujeme i v dalších oblastech a mým cílem bylo inspirovat další nadšence ze sociálních podniků a neziskovek, aby lépe zapojovali firemní sektor a realizovali společenskou odpovědnost s jejich podporou.”, říká Eva Krestová, zástupkyně ředitelky Spirály. Jednu z možností, jak navázat spolupráci mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, nabízí nový webový portál Dobromila.net, náš projekt Spirály. Jedná se o tržiště dobrých nabídek a poptávek, které propojuje pomáhající organizace s těmi, kteří je chtějí podpořit. Usnadňuje cestu ke společenské odpovědnosti firem, ale aktivně pomáhat mohou i jednotlivci.

Na workshopu zazněly zkušenosti z obou stran – korporátní sektor zastupovala Kateřina Piechowicz, zástupce firmy Residomo realizující mnoho sociální podpory v rámci jejich Nadačního fondu. V odpolední části si účastníci vyslechli další konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od Michala Křemena z Tieta a Zuzany Palové, která přednáší o managementu neziskových organizací na Slezské univerzitě.

Nadace Patriotů MSK podpořila projekt Dobromila finančními příspěvkem ve výši 28000,-Kč. Děkujeme