Nabídka
Kreativní dobrovolník


Potřebujeme kreativního dobrovolníka, který má chuť a čas nám pomoci, při zvelebování prostor, sloužící pro děti ve volnočasových aktivitách na ul. Čujkovova 31, Ostrava a ul. Ocelářská 16, Vítkovice.

Pomůže tím dětem, naplnit svůj volný čas aktivitami a podpořit je v dalším rozvoji. 

Smyslem našeho volnočasového klubu je nabídnout dětem a mládeži možnost efektivního a smysluplného trávení volného času a zároveň působit proti vzniku sociálně patologických jevů.