Poptávka
Sháníme starší a funkční PC/NTB/tablety pro ohrožené rodiny


Co od Vás potřebujeme? Sháníme starší, ale funkční PC/NTB/Tablety pro ohrožené rodiny z dětmi z Vítkovska. S rodinami dlouhodobě pracujeme a chceme jim zajistit techniku, aby byli schopni komunikovat se školou a využívat různorodé online nástroje k domácímu vzdělávání.

Uvítali bychom 10 PC/NTB/Tabletů. 

Komu / čemu to pomůže?

Naše organizace Centrum inkluze působí především na Vítkovsku, kde pracujeme s ohroženými dětmi a rodinami, kterým zajišťujeme podporu v oblasti vzdělávání, poskytujeme jim odborné psychologické/terapeutické služby či jim pomáháme řešit problémy spojené s exekucemi a dluhy.

Současná situace spojená s uzavírkou škol, je pro mnohé naše klienty velmi náročná, a rodiče, se kterými pracujeme, nejsou nyní schopni adekvátně podpořit své děti v domácím vzdělávání. Důvody jsou různé, chybějící technika, nemožnost komunikace se školou, nízké kompetence rodičů své děti podpořit apod. 

Čeho chceme svou činností dosáhnout a proč?

Ohroženým rodinám s dětmi, se kterými pracujeme, chceme nyní pomoci nejen zprostředkováním nutného technického vybavení, ale jsme připraveni je podpořit i v následném využívání nových technologií, seznámíme je s online nástroji, které mohou k domácí přípravě dětí využít, a zajistíme jim kontakt a komunikaci se školou.

Naším cílem je zamezit výraznějšímu propadu ve vzdělávání těchto dětí, který by v pozdější době mohli jen těžko překonávat. Školy budou pravděpodobně ještě dlouho uzavřeny a je potřeba tuto situaci řešit tady a teď. A my jsme také schopni s těmito dětmi pracovat i o to intenzivněji v době prázdnin, tak aby případné mezery dohnaly.