Poptávka
Vytrhávání borytu na Pálavě


Co od Vás potřebujeme?

Co potřebujete/nabízíte?

CHKO Pálava již několik let bojuje s invazní rostlinou boryt barvířský, která se likviduje ručním vytrháváním za pomocí dobrovolníků. Naše organizace a spřátelená organizace ČSOP Onyx bude v příštích 6 letech v lokalitě Děvín pomáhat s ochranou přírody na základě projektuLIFE SouthMoravia

Bylo by fajn, kdyby se našla skupina (10-50 osob), která by mohla některé dopoledne koncem dubna - začátkem května (kdy rostlina kvete a je snadno k poznání a zároveň se ještě nevysemenila) pomoci.

Práce se předpokládá v pracovní dny v čase cca 9-13 h s pauzou na občerstvení, není to nijak namáhává práce (zvládnou to již děti od cca 10 let), rukavice a proškoleného vedoucího skupiny bychom zajistili. Na odpoledne pak nabízíme 1-2 hodinovou exkurzi po národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska s odborným botanickým výkladem. 

Myslím, že by to mohla být fajn akce spojená třeba s teambuildingem v některém místním sklípku :) nebo prostě příjemně strávený den na Pálavě s dobrým pocitem z vykonané práce.

Více o "Borytobraní" naleznete zde: http://bit.do/BorytNaPalave

Zde se také mohou hlásit jednotlivci na veřejné "borytobraní".

Zástupci skupin (přátel, firem, spolků, oddílů…) prosím pište nebo volejte na tyto kontakty:

info@eico.cz, ivana.mariankova@gmail.com, tel.: 737 505 288

Komu / čemu to pomůže?

Komu/čemu to pomůže?

Boryt disponuje řadou vlastností, které ho předurčují k tomu, aby byl invazní rostlinou: například produkuje obrovské množství semen s velkou životností a dlouhou klíčivostí. Rostlina je také údajně schopna vytvářet ve vodě rozpustné látky, které znemožňují klíčení jiných druhů a oddalují klíčení vlastních semen až na období, kdy nastanou příhodné podmínky.

Právě Pálava je bohužel místem, kde se této rostlině velmi dobře daří. Rozšiřuje se zde zejména na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína, kde vytlačuje cennou stepní flóru – např. pálavský klenot kosatec nízký (Iris pumila) nebo ozdobné kontinentální trávy kavyly (Stipa spp.). Na plochách s dominancí borytu neroste ze vzácných a ohrožených druhů téměř nic, naopak se zde šíří rostliny narušovaných stanovišť – např. pelyněk pravý (Artemisia absinthium) a svlačec rolní (Convolvulus arvensis). 

Borytu je zde tolik, že v době jeho květu jsou zasažená místa viditelná z dálky jako sytě žluté skvrny – jako kdyby se na zdejších vápencových svazích pěstovala řepka podobně jako na polích pod Pálavou. Aktuálně zasažená plocha dosahuje více než 22 ha.

Čeho chceme svou činností dosáhnout a proč?

Čeho chcete svou činností dosáhnout a proč?

Ošetřená plocha by měla být zhruba po třech až čtyřech týdnech od prvního vytrhávání zkontrolována a zbylé rostliny odstraněny. Jelikož boryt je rostlinou produkující velké množství semen, která si udržují klíčivost po několik let, je potřeba tento zásah provádět opakovaně a každoročně – v odborné literatuře se uvádí až osm po sobě jdoucích sezón. Z toho důvodu potřebujeme pomoc co největšího množství dobrovolníků, protože doba, kdy je vytrhávání účinné, je velmi krátká – jen dva až tři týdny.

Na odpoledne po práci dobrovolníkům nabízíme 1-2 hodinovou exkurzi po národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěskas odborným botanickým výkladem.