Poptávka
Táborová základna na tábory pro chudé děti


Co od Vás potřebujeme?

Potřebujeme táborovou základnu.

Děti a mládež z ostravských vyloučených lokalit čelí nestejné startovací pozici jako jejich vrstevníci z majority. Kromě nerovnému přístupu ke kvalitnímu vzdělání jim také schází možnosti, jak smysluplně trávit volný čas, v sousedstvích chybí občanská vybavenost i příležitosti k setkávání. Každý rok pro ně pořádáme tábor, který je vyvrcholením celoroční snahy naší organizace, ale i komunity, dát dětem cenné příležitosti k všestrannému rozvoji. A pro drtivou většinu dětí je ten náš jediným táborem, kterého dostanou šanci se účastnit.

Komu / čemu to pomůže?

Pomůžete nám zajistit každoroční táborové aktivity.

Tábor je určen dětem, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině nebo kterým v průběhu roku nabízíme sociálně aktivizační služby. Každoročně se účastní několik desítek dětí ohrožených chudobou, předčasným odchodem ze škol nebo sociálním vyloučením.

Čeho chceme svou činností dosáhnout a proč?

Chceme dosáhnout trvalé společenské změny.

Táborovými aktivitami usilujeme o výchovu budoucích lídrů a lídryň, kteří nebudou lhostejní k dění a lidem kolem sebe. Tábor nám přináší jedinečnou možnost strávit s dětmi více času a individuálně zjistit, s jakou překážkou se kde potýká, či naopak jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, jak ho nebo ji můžeme posouvat dále. Motivujeme děti k úctě k sobě i jiným i ke zdravé sebedůvěře.