Poptávka
Táborová základna na tábory pro chudé děti


Potřebujeme táborovou základnu.

Děti a mládež z ostravských vyloučených lokalit čelí nestejné startovací pozici jako jejich vrstevníci z majority. Kromě nerovnému přístupu ke kvalitnímu vzdělání jim také schází možnosti, jak smysluplně trávit volný čas, v sousedstvích chybí občanská vybavenost i příležitosti k setkávání. Každý rok pro ně pořádáme tábor, který je vyvrcholením celoroční snahy naší organizace, ale i komunity, dát dětem cenné příležitosti k všestrannému rozvoji. A pro drtivou většinu dětí je ten náš jediným táborem, kterého dostanou šanci se účastnit.

Pomůžete nám zajistit každoroční táborové aktivity.

Tábor je určen dětem, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině nebo kterým v průběhu roku nabízíme sociálně aktivizační služby. Každoročně se účastní několik desítek dětí ohrožených chudobou, předčasným odchodem ze škol nebo sociálním vyloučením.

Chceme dosáhnout trvalé společenské změny.

Táborovými aktivitami usilujeme o výchovu budoucích lídrů a lídryň, kteří nebudou lhostejní k dění a lidem kolem sebe. Tábor nám přináší jedinečnou možnost strávit s dětmi více času a individuálně zjistit, s jakou překážkou se kde potýká, či naopak jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, jak ho nebo ji můžeme posouvat dále. Motivujeme děti k úctě k sobě i jiným i ke zdravé sebedůvěře.